> Dotacje unijne

Fotowoltaika

 

 

„WESTO” Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński realizuje projekt :

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w przedsiębiorstwie  „WESTO” Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński"

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna; Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania  i dystrybucji energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Celem projektu jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby „WESTO” Zakładu Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński

Projekt pozwoli na wyprodukowanie rocznie ok. 34,6 tys. kWH „zielonej” energii, równocześnie zmniejszając zapotrzebowanie Zakładu na energię konwencjonalną. Tym samym projekt pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne: poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, do atmosfery, emitowanych w procesie produkcji energii konwencjonalnej.

 

Wartość projektu: 269.370,- zł/

Dofinansowanie projektu z UE: 186.150,- zł.

 

dotacje

Fotowoltaika  Fotowoltaika  Fotowoltaika  Fotowoltaika  

Fotowoltaika  Fotowoltaika  Fotowoltaika